Partners ตัวแทนขาย

มาเป็นตัวแทนขายซอฟต์แวร์ ERPNext เพื่อขยายระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระดับที่ 1 ผู้แนะนำ

ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อของผู้สนใจระบบ ERPNext และประสานการติดต่อกับเราเพื่อให้เราปิดการขายได้

ระดับที่ 2 ผู้ปิดการขาย

ทำหน้าที่ขาย เดโมซอฟต์แวร์ ติดตามผู้สนใจ ปิดการขายเอง และต่อลูกค้ามาให้เราบริการวางระบบหรือดูแลต่อไป

ระดับที่ 3 ผู้วางระบบ

ทำหน้าที่ปิดการขายและวางระบบเองทั้งหมด เมื่อจบโปรเจคแล้ว ให้เราเป็นผู้ดูแล support หลังการขายต่อไป

ระดับที่ 1 ผู้แนะนำ

ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อของผู้สนใจระบบ ERPNext และประสานการติดต่อกับเราเพื่อให้เราปิดการขายได้

ระดับที่ 2 ผู้ปิดการขาย

ทำหน้าที่ขาย เดโมซอฟต์แวร์ ติดตามผู้สนใจ ปิดการขายเอง และต่อลูกค้ามาให้เราบริการวางระบบหรือดูแลต่อไป

ระดับที่ 3 ผู้วางระบบ

ทำหน้าที่ปิดการขายและวางระบบเองทั้งหมด เมื่อจบโปรเจคแล้ว ให้เราเป็นผู้ดูแล support หลังการขายต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง

188/339 ม.1 สยามสแควร์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์

077-313734 | 098-1196924

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ ( 08:00 – 17:00 )

Support 24 ชม.

สถานที่ตั้ง

188/339 ม.1 สยามสแควร์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์

077-313734 | 098-1196924

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ ( 08:00 – 17:00 )

Support 24 ชม. ทุกวัน

ติดตามเราได้ที่

ส่งข้อความถึงเรา

หากคุณมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดตามเราได้ที่

ส่งข้อความถึงเรา

หากคุณมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนที่บริษัท